Friggebod - Regler & fakta

En friggebod är ett perfekt komplement som gäststuga, uthus eller förråd på din tomt som inte kräver bygglov. Men det finns vissa regler att följa för att lagligt få bygga en friggebod på din tomt utan bygglov. Vi har därför här samlat fakta kring de regler du bör ha i åtanke om du är i processen att köpa eller bygga en friggebod.

Storlek och mått  

En friggebod är ett komplement och får därför utan bygglov inte överskrida en planlösning på 15 kvm. Du får enligt reglerna även bygga fler än en enskild friggebod, men även då ska den sammanlagda byggnadsarean inte överskrida 15 kvm. Om du vill ha större yta är det reglerna för ett attefalls hur som gäller.

Högsta höjd från mark till taknock får heller inte gå över 3 m. Höjden beräknas från markens medelnivå på underlaget där friggeboden står om marken inte är plan. Med dessa 3 meter som mått får ägaren själv bestämma om friggeboden eventuellt ska ha ett loft, vind eller källare som extra utrymme.

Avstånd till hus & tomtgräns

När det kommer till placering av friggeboden finns det några regler att följa. Om du vill placera din friggebod 4,5 meter eller närmare intill en annan tomtgräns behöver du ett grannemedgivande, helst i skrift för att ha tillåtelse att placera friggeboden där. Beroende på kommun kan de skilja sig när det kommer till ‘’sakägare’’, så kontakta din kommun och kolla vad som gäller när det kommer till grannemedgivande.

Tillstånd för friggebod nära vatten och allmän väg

Vill du placera din friggebod i närheten av en sjö, hav eller vattendrag behöver du vanligtvis strandskyddsdispens. Detta kan du få mer information om från byggnadsnämnden.

Om du ska bygga din friggebod nära en allmän väg behöver du också ett tillstånd, från länsstyrelsen, för att försäkra att det inte påverkar trafiksäkerheten.

Copyright © 2019 Garden Store. All rights reserved.