Omskolning av frösådden

När en frösådd planta ska omskolas för första gången beror på flera omständigheter, dess växttyp och tillväxtförhållanden. Generellt sett kan en frösådd planta behöva omskolas när den har vuxit tillräckligt för att utveckla sitt rotsystem och börjar producera flera par riktiga blad, s.k. karaktärsblad.  När plantan har nått den här punkten kan det vara dags att omskola den till en större kruka eller trädgårdsplats för att ge den tillräckligt med utrymme att fortsätta växa och utvecklas.   

Se till att välja en kruka eller trädgårdsplats som är tillräckligt stor för dess nuvarande storlek och tillväxtbehov. Använd också en lämplig jordblandning som ger tillräckligt med näring och dränering för plantan. Det är lämpligt att överväga en omskolning av en frösådd planta om man märker att den börjar visa tecken på stress, som gulnande blad, svagt tillväxt eller rotförruttnelse. 

Det är också bra att notera att olika växttyper har olika behov av utrymme, så det är viktigt att göra lite forskning om växttypen och dess tillväxtvanor för att bestämma när det är lämpligt att omskola den

“Plantera om frösådden” eller ännu kortare, omskolning!

 

Några skäl till att det kan vara bra att omskola en planta:

Tillväxt: Om en planta har vuxit sig för stor för sin kruka eller ursprungliga plats kan det hindra dess tillväxt och utveckling. Genom att omskola den till en större kruka eller plats, får den tillräckligt med utrymme att växa och utvecklas. 

Näringsämnen: Jordens näringsinnehåll minskar med tiden och kan bli utarmad. Genom att omskola plantan till ny jord kan den få tillgång till nya näringsämnen som hjälper den att växa och utvecklas. 

Dränering: Om en planta står i en kruka eller plats utan dräneringshål kan det leda till övervattning och rotförruttnelse. Genom att omskola plantan till en kruka eller plats med dräneringshål kan det förhindra dessa problem. 

Luftning: Om jorden i en kruka blir kompakt kan det hindra plantans rötter från att ta upp syre. Genom att omskola plantan till en ny kruka med färsk jord kan det förbättra luftningen av jorden och därmed hjälpa till att förhindra rotförruttnelse.

Steg som kan vara användbara för att omskola en frösådd planta

 

Frögroningen ger resultat och plantan börjar spira då bildas de första bladen, hjärtblad. De ser ungefär likadana ut oavsett vad man sått. Nästa steg är att plantan utvecklar karaktärsblad som ser ut som bladen på en färdig planta fast mindre. När 2-3 karaktärsblad utvecklats är det dags att skola om.

Vattna plantorna några timmar innan omplantering.

Förbered en större kruka eller trädgårdsplats. Krukan eller platsen bör vara tillräckligt stor för att ge plantan tillräckligt med utrymme att växa och utvecklas. Se till att krukan och platsen har dränering för att undvika övervattning.

Fyll krukan eller trädgårdsplatsen med jord. Använd en näringsrik jordblandning som passar för den specifika plantan.

Ta försiktigt bort plantan från sin ursprungliga kruka eller plats. Var försiktig så att rötterna inte skadas. Låt så mycket jord som möjligt vara kvar vid rötterna.

Placera plantan i den nya krukan eller på nya platsen. Se till att den är centrerad och upprätt. Gör i förväg en liten grop eller ett hål i den nya krukjorden då rötter är känsliga och ska hanteras så aktsamt som möjligt vid omplanteringen.

Tänk på att plantera på samma djup som växten stått tidigare. Växtstjälken och rothalsen tål inte att famnas av fuktig jord. Då stannar växten upp. Dessutom drabbas den lättare av röta. Finns förstås alltid undantag, en av dem är Tomater som helst planteras djupare, de tål det och blir stadigare, tomaten har nämligen egenheten att bilda rötter ut från stammen som är omsluten av jord. Fyll på med jord runt plantan. Täck rötterna ordentligt men undvik att packa jorden för hårt. När växterna är planterade i sina nya krukor med ny näringsrik jord behövs ingen näring tillsättas förens om några veckor. De behöver först lite tid att etablerat sig på sin nya växtplats och komma i gång att växa. Titta på plantorna, färgen säger mycket om hur de mår.

Vattna plantan ordentligt och som redan nämnts rötter ska inte stå i vatten, så försäkra dig om att dräneringen är ok.

Nu tar alla plantor betydligt mer plats än de gjorde för några veckor sen så se till att ha plats hemma. Plantorna vill stå på en sval plats med mycket ljus. Placera den på en plats som passar för dess ljus- och temperaturbehov.

Plantor behöver troligen planteras om flera gånger i större krukor innan slutlig utplantering. Var gång omskolning sker till en större kruka ska man sätta i plantan något djupare än i tidigare plantering. Då utvecklas nya rötter och stammen blir kraftigare.

När tiden har kommit till att plantera ut så ska man avhärda plantorna innan utplantering. Här kan man läsa om hur man avhärdar en växt.

När bör man plantera ut den omskolade växten beror på flera faktorer, inklusive växttypen, klimatet och jordförhållandena. Generellt sett är det bäst att plantera ut växten när risken för frost har minskat och när vädret är tillräckligt varmt för att främja tillväxt. Detta kan variera beroende på var man bor och vilken typ av växt som odlas.

Innan man planterar ut växten är det också viktigt att se till att jorden på planteringsplatsen är tillräckligt varm och fuktig. Välj en planteringsplats som ger tillräckligt med solljus och som har rätt typ av jord för vald växttyp.

Det kan vara bra att skydda de ny utplanterade växterna med fiberduk den första tiden. Fiberduk fungerar som ett skydd mot skadliga yttre faktorer som stark sol, höga eller låga temperaturer, vind och skadedjur, samtidigt som den släpper igenom tillräckligt med ljus och fuktighet för att växterna ska kunna växa. Med andra ord genom att täcka de nyplanterade växter med fiberduk kan man skapa en skyddande barriär mot oönskade miljöförhållanden som kan skada eller stressa växterna, och samtidigt ge dem en bättre chans att etablera sig och växa starka rötter. Det är särskilt fördelaktigt att använda fiberduk under de första veckorna efter plantering, när växterna är som mest sårbara.

Det är dock viktigt att notera att fiberduk inte ska användas under en längre tid, eftersom det kan hindra växtens tillväxt och inte tillåter tillräckligt med luftcirkulation. När växterna har etablerat sig och blivit starka nog, bör man ta bort fiberduken så att de kan växa fritt och få tillräckligt med solljus och luft.

Kom ihåg att märka de nya gröna vännerna med plantetiketter! Det underlättar en aning

Copyright © 2022 GardenStore Norge. All rights reserved.