Skötselråd: Din gräsmattas fiender!

Att identifiera din gräsmattas fiender är en viktig del av att hålla den i toppskick. Det finns många omständigheter som kan påverka din gräsmatta, som insekter, sjukdomar, felaktig gödsling, bevattning eller för mycket skugga eller att den används så mycket att den inte orkar återhämta sig. Genom att du lär dig att känna igen och behandla dessa situationer kan du hjälpa din gräsmatta att trivas och frodas under många år framöver. 


Häng med på vår lilla guide för att lära dig om de vanligaste marodörerna och hur du kommer tillrätta med dem! Det du kommer att slås av är att du både ska vattna din gräsmatta och se till att inte övervattna den, så visst finns det anledning till huvudbry, men det mesta kan åtgärdas. Det mest grundläggande är att se till att gräsmattan har tillräckligt med näring och att den är i god kondition, givet att starka och friska gräsplantor har större chans att motstå sjukdomar/slitage och återhämta sig snabbare om de blir sjuka.

Vilka är skadegörarna och vad gör man

 
Sliten och trött

Sliten och trött, en gräsmatta är i vårt tycke till för att användas inte bara beundra på håll. Då kan det lätt hända att den försvagas på grund av slitaget. Bäst är ju förstås att redan från början anlägga en matta med robust gräsblandning. Som tur är finns möjligheten att stödja den genom att så nytt eller att lappa den. Läs mer - Anlägga ny gräsmatta eller fräscha upp den du har”.

Svamp

Snömögel (Microdochium nivale och M. majus) och trådklubbar (Typhula), så kallade utvintringssvampar, är vanliga angrepp som kan påverka gräsmattor och orsaka skador under vintern och våren. Det är en typ av svamp som trivs i fuktiga och kalla miljöer och kan överleva i snö och is. När snön smälter och marken blir fuktig kan de börja spridas och skada gräsmattan. Symptomen på snömögel kan variera men vanligtvis visar sig det som större eller mindre bruna till gråvita fläckar på gräsmattan när snön smälter bort. Ofta börjar sjukdomen vid kanten av gräsmattan och sprider sig sedan inåt. 

Svampar trivs bäst när fuktigheten är hög och angreppen blir i regel störst när snön har fallit på otjälad mark. Se till att marken har tillräckligt med dränering för att undvika stillastående vatten- och vattenansamlingar på ytan.

Genom att kratta lätt i fläckarna så luftar du mattan och lindrigt angrepp på gräsmattan kan hejdas på så sätt. Är oturen framme och gräset är helt dött så reparerar du genom att lappa eller så nytt. Tänk på att det är lämpligt att ta bort det översta jordskiktet och byta till nytt. Du kan också överväga att klippa gräset lite högre på hösten för att ge det mer skydd under vintern. Har din gräsmatta god kondition och fått regelbunden men inte för sen gödsling så har den större motståndskraft

Larver

Gräsmattelarver är larver som utvecklas från skalbaggar och kan äta upp rötterna på gräsmattan. Detta kan leda till att gräsmattan dör eller blir mycket svag.
Larverna trivs i torrare och varmare förhållanden, så det är viktigt att vattna gräsmattan ordentligt för att undvika deras förekomst.

För att bekämpa dem med biologiskt medel som nematoder så måste marken ha uppnått minst 12-13 grader. Det är först då nematoderna blir aktiva. Larverna får inte förpuppat sig, då kommer inte nematoderna åt larverna.  Larver av skalbaggarna pingborre (Amphimallon solstitialis) och trädgårdsborre (Phyllopertha horticola) är mycket lika, de är ca 0.5 cm långa, feta, ljusa och krökta med ett brunt litet huvud och sex ben. Det som skiljer öronvivelns larv från dem är att den saknar ben. Den vanligaste arten av öronvivel är växthusöronviveln (Otiorhynchus sulcatus), men utomhus förekommer det många andra arter.

Snigeln

Sniglar i allmänhet är viktiga då de lever av både dött och levande växtmaterial men visst är det inte särskilt kul att ha för många av dem.  Särskilt den spanska skogssnigeln “mördarsnigeln” är en plåga för trädgårdsentusiasten, de förökar sig snabbt och har en enorm aptit.

Ett sätt att hålla undan dem är att klippa gräsmattan frekvent så att gräset inte är för högt och därmed minimerar deras möjlighet till att gömma sig i en mysigt fuktig miljö. Det finns fler sätt att hålla efter, ett är att manuellt plocka bort och avliva dem, andra är att använda något av de bekämpningsmedel som finns att köpa. De olika fabrikaten bygger alla på järnfosfat och läggs ut i form av små pellets, som är ofarliga för barn och husdjur.

Häxringar

Häxringar är en vanlig syn i gräsmattor och består av en cirkelformig bildning av hattsvampar. Det finns omkring 25 olika arter som kan växa på detta sätt. De vanligaste är nejlikbroskskivlingen, musseroner, jättetrattskivling och champinjoner.

En häxring består av tre zoner. Den yttersta zonen är mörk och frodig eftersom kvävehalten ökar, vilket gör gräset tätare och mer näringstätt. Den mellersta zonen är död och torr eftersom de fina svamprottrådarna har anhopats och torkat ut marken. Den innersta zonen består ofta av ogräs som har stimulerats av det extra kvävet som bildats vid mycelets nedbrytning.

Häxringar är svåra att bli av med eftersom de går på djupet och kan sträcka sig ner till en meters djup. De kan spridas upp till 15-50 cm per år. Luftning, vattning och gödsling kan motverka häxringar. Det är också viktigt att ta bort cellulosarika växtmaterial vid anläggningen av en gräsmatta, som gamla rötter, stubb- och barkflisrester. Gödsla med kväverika gödselmedel som hönsgödsel och vattna frikostigt för att undvika att  mycelet, svampens rottrådar, torkar ut jorden.

Biologisk bekämpning med en svamp som konkurrerar ut häxringssvamparna, är också ett alternativ. Undvika att dressa gräsmattan med material som täckbark (då det är cellulosarikt), eftersom det gynnar svamparna. Är möjligt att så in nytt gräs för att få en fin gräsmatta.

Djur

Vissa djur som rådjur och kaniner kan också skada gräsmattan genom att beta på den. Detta kan leda till stora fläckar av brunt gräs och en ojämn tillväxt. För att undvika detta kan man använda staket eller andra skydd för att hålla djuren borta från gräsmattan.

Kyla

Kylan och isbränna kan ställa till problem för din gräsmatta under vintermånaderna. När fuktigt väder varvas med minusgrader kan smältvatten i gräsmattan frysa och bilda ett istäcke som får gräset att kvävas och dö. För att undvika isbränna och hålla din gräsmatta i toppskick kan du ta några enkla åtgärder. Det kan vara lämpligt att välja rätt grässort som är tålig mot kyla och sjukdomar. Starka grässorter kan motstå angrepp även under tuffa vinterförhållanden. Dessutom är det viktigt att skapa gynnsamma förutsättningar för bättre avrinning genom att lufta gräsmattan och plana ut marken för att undvika vattenpölar som kan leda till isbränna.

➤ Mossa

Mossa trivs när det är fuktigt, den smyger sig lätt på om man har mycket skugga på mattan samt att man slarvat med gödslingen av trädgårdens gröna matta.  Gräsmattor gillar sol och näring. Öka pH värdet i gräsmattan, det gillar inte mossa. Eller ge dig på den mekaniskt med mossrivare, dock så finns det även tankar kring att man ska använda mossrivare med måtta då man kan riskera mer mossa följande år. Kontrollera om skuggningen kan åtgärdas genom att du beskär de buskar och träd som skuggar.

Var uppmärksam på eventuella skador på gräsmattan och att vidta åtgärder för att förhindra skadegörare från att orsaka ytterligare skador. Genom att hålla gräsmattan lagom välvattnad och se till att den har rätt mängd näring och solsken kan man hjälpa till att stärka gräsmattan och göra den mer motståndskraftig mot skadegörare. Se våra 8 tips till en gräsmatta i toppskick.


Populära kategorier:


Populära varumärken:


Copyright © 2022 GardenStore Norge. All rights reserved.